Vážení členovia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť, o. z.,

práve nám z tlačiarne dodali novú knihu o Hnilčíku pod názvom „Hnilčík, sprievodca tajomstvami podzemia“. Každý z členov OZ má nárok na jeden kus publikácie zdarma. Môžete si ho vyzdvihnúť v múzeu Banského skanzenu, alebo vyžiadať u mňa. Kniha bude inak na predaj za 19 € (hlboko pod výrobnú cenu).
Múzejnú expozíciu otvárame 1. mája, vybavujem na úrade práce dobrovoľníka. Poprosil by som tých z vás, ktorí máte čas a chuť prispieť k našej činnosti, aby mi nahlásili záujem o nedeľné služby v múzeu (od 9.00 do 16.00 hod.). Uvítam aj uvedenie konkrétnych dátumov, podľa možností aspoň 2 x za leto (od 1.5. do 30. 10.).

Všetkých pozdravuje Marián Jančura

 

Rozšírenie múzejnej expozície

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť pripravuje rozšírenie múzejnej expozície Banského skanzenu Hnilčík do nových priestorov.

V miestnosti bude umiestnená časť venovaná etnografickým témam – zariadeniu a vybaveniu domácnosti našich predkov, spracovaniu potravín a spracovaniu textilu.

K dispozícii je dostatočný počet výstavných artefaktov, darovaných občanmi obce obci. Cieľom je predstaviť návštevníkom múzejnej expozície materiálnu kultúru našich predkov, spôsob ich života a krásu

predmetov dennej potreby, vyrábaných ľudovými remeselníkmi, alebo aj svojpomocne.