Pri návšteve Banského skanzenu sa môžete oboznámiť s históriou baníctva vo významných hnilčíckych rudných poliach Roztoky, Grétla a Bindt. Tunajšie žilné ložiská železnej, medenej a striebornej rudy patrili medzi najdôležitejšie počas mnohých stáročí. Spišská medená ruda bola vynikajúcim obchodným artiklom, ktorý v 14., 15., a potom v 18. a 19. storočí ovládala trhy v celej Európe. V 19. a 20. storočí tunajšie závody nadnárodných spoločností v Binte a Roztokách preslávili baníctvo železných rúd.

Baníctvo nám v hnilčíckom katastri zanechalo početné technické i stavebné pamiatky, ktoré môžete počas návštevy nášho skanzenu uvidieť.

Patria sem:

  • portály štôlní z 18. a 19. storočia vybudované do lomených oblúkov z nasucho kladených  kamenných blokov – podzemná „gotika“,
  • areál autentických správnych a obytných budov bývalého banského závodu v Roztokách,
  • bývalé správne a obytné budovy z druhej polovice 19. storočia banského závodu v Bindte
  • ruiny úpravne a pražiarne železnej rudy v Bindte,
  • zbytky železníc a mostov banských železníc Markušovce – Bindt a Markušovce – Roztoky,
  • početné drevenice – obydlia baníkov.

Môžete sa prejsť po náučných chodníkoch, ktoré tvoria:

  • Trasa A Jerohuta – Roztoky
  • Trasa B Bindt,
  • Trasa C severným Hnilčíkom Kira – Štolvek – Suchá hora – Grétla – Furmanec s nádhernými výhľadmi na severný Spiš
  • Trasa D náučného chodníka Údolím Železného potoka

Okolie Hnilčíka ponúka aj zaujímavé turistické a cykloturistické trasy, alebo aj ….