Náučné montánne chodníky

Pri návšteve obce Hnilčík si môžete vybrať a prejsť sa po náučných chodníkoch, ktoré tvoria:

 • trasu A v miestnych častiach Jerohuta – Roztoky,
 • trasu B v pôvabnej miestnej lokalite Bindt,
 • trasu C v severnom Hnilčík v lokalitách Kira – Štolvek – Suchá hora – Grétla – Furmanec s nádhernými výhľadmi na severný Spiš,
 • trasu D náučného chodníka vedúcu kľukatou osou Údolia Železného potoka.

Okolie Hnilčíka ponúka aj zaujímavé turistické a cykloturistické trasy, alebo aj nezabudnuteľné prechádzky peknou prírodou.

Čo môžete vidieť
Pri návšteve trás náučných chodníkov sa môžete oboznámiť s históriou baníctva vo významných hnilčíckych rudných poliach Roztoky, Grétla a Bindt. Tunajšie žilné ložiská železnej, medenej a striebornej rudy patrili medzi najdôležitejšie v regióne Spiš počas mnohých stáročí. Spišská medená ruda bola vynikajúcim obchodným artiklom, ktorý v 14., 15. a potom v 18. a 19. storočí ovládala trhy v celej Európe. V 19. a 20. storočí tunajšie závody nadnárodných spoločností v Binte a Roztokách preslávili baníctvo železných rúd.

Baníctvo nám v hnilčíckom katastri zanechalo početné technické i stavebné pamiatky,ktoré sa ponúkané trasy náučných chodníkov snažia priblížiť návštevníkom.

Okrem iného sem patria:

 • portály štôlní z 18. a 19. storočia vybudované z nasucho kladených kamenných blokov do lomených oblúkov – pre nás podzemná „gotika“,
 • areál autentických správnych a obytných budov bývalého banského závodu v Roztokách,
 • bývalé správne a obytné budovy banského závodu v Bindte z druhej polovice 19. storočia
 • ruiny úpravne a pražiarne železnej rudy v Bindte,
 • autentické objekty skladov strelného prachu používaného v baniach,
 • banská zvonička v Bindte,
 • zbytky železničných telies a mostov banských železníc Markušovce – Bindt a Markušovce – Roztoky,
 • početné drevenice – obydlia baníkov.