Slávnostné otvorenie Banského skanzenu v Hnilčíku

Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť a obec Hnilčík zorganizovali 25. mája 2013 slávnostné otvorenie múzejnej expozície a  štôlne Ľudmila ako súčastí Banského skanzenu Hnilčík.

Banský skanzen vznikol v roku 2012 dobrovoľnou činnosťou členov hnilčíckeho občianskeho združenia. Vypracovaný projekt finančne podporila Karpatská nadácia z prostriedkov USS Košice.

Slávnosť sa odohrala v kruhu pozvaných hostí a občanov obce Hnilčík, ktorí sa zaslúžili o vznik múzejných zbierok, alebo sa podieľali na výstavbe skanzenu. Po slávnostných príhovoroch starostu obce Vladimíra Fabiána, predsedu občianskeho združenia Ing. Mariána Jančuru a pani Laury Dittelovej, riaditeľky Karpatskej nadácie, sa slávnostne prestrihla páska. Prvých návštevníkov s obsahom jednotlivých múzejných expozícií oboznámil Miloš Greisel.

Druhú časť Banského skanzenu Hnilčík – verejnosti sprístupnenú štôlňu Ľudmila – prítomní slávnostne otvorili po presunutí sa do miestnej časti Roztoky. Najprv sa mali možnosť oboznámiť s históriou penziónu Harmony – predtým budovy základnej školy a ešte predtým správnej budovy (s klopačkou) banskej spoločnosti, ktorá dala pre svojich zamestnancov postaviť aj susedné unikátne poschodové obytné drevené domy. Pred ústím štôlne Ľudmila bol prednesený výklad o jej histórií a význame tunajšieho baníctva. Temer všetci účastníci slávnosti potom využili príležitosť prvý raz sa prejsť útrobami tohto banského diela.

Podujatie ukončilo posedenie s pohostením v zariadení pána Novottu, kde Ing. Marián Jančura prítomných formou prezentácie oboznámil s baníctvom v Hnilčíku a  s banskými pamiatkami a pozoruhodnými objektmi obce Hnilčík.

Celý náročný program profesionálne moderovala členka občianskeho združenia Beáta Kubičárová. Z podujatia vznikli aj dve reportáže televíznych spoločností: celoštátnej TA3 a regionálnej Reduta Spišská Nová (video TU).